ชวนเต้นแอโรบิค

เทศบาลตำบลแพรกษา พาเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และประชาชน เต้นแอโรบิค ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ณ ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลแพรกษา

Visitors: 45,652