เมืองปากน้ำเตรียมประกอบพิธี

จังหวัดสมุทรปราการ สำรวจสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรปราการ

           นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาเลือกพระอุโบสถ(หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และใช้แหล่งน้ำบริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มาประกอบพิธี จากการสำรวจพบว่า แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นแม่น้ำปลายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะลงสู่อ่าวไทย ที่ประชาชนชาวสมุทรปราการ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของจังหวัด เพราะบริเวณแหล่งน้ำดังกล่าว อยู่กึ่งกลางระหว่างองค์พระสมุทรเจดีย์ และศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จึงถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีการอนุรักษ์ทำนุบำรุงอยู่ในสภาพที่ใสสะอาด ปราศจากมลพิษ ตลอดจนมีการจัดสภาพภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำน้ำดังกล่าวมาประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพิชัยสงครามในโอกาสต่อไป

Visitors: 76,055