ปัญหาขยะต้องหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน

  นศ.วิทยาลัยตลาดทุน27แถลงเตรียมสัมมนาปัญหาขยะหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน
ที่ห้องประชุมเสรี จิตตนเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษกกินแดง กรุงเทพมหานครฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานนักศึกษาวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 27 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทสยามพาวเวอร์ จำกัดและ ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ ระดับ 10 ภาควิชาการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาวิชาการ “20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน” เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะลดมลภาวะจากทุกภาคส่วน จากกลไกตลาดทุน โดยมี ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผุ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
นายคณพศ กล่าวว่า งานสัมมนาวิชาการ “20 ปีปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน” จะจัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเสรี จิตตนเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษกกินแดง กรุงเทพมหานครฯ ทางคณะผู้จัดจึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังว่าปัญหาขยะจะลดได้ยังไงถ้านำกลไกตลาดทุนมาต่อยอดและจะมีความเป็นไปได้หรือไม่หากจะนำพลังงานทดแทนจากขยะมาร่วมสนับสนุนสร้างกระแสไฟฟ้าลดการนำเข้าลดค่าใช้จ่ายของประเทศอีกทาง

Visitors: 77,957