กรมสหกรณ์ขอความร่วมมือสมาชิกฯลดฝุ่นละออง

กรมสหกรณ์ขอความร่วมมือสมาชิกภาคเกษตร-บริการทั่วประเทศลดการเพิ่มฝุ่นละอองในอากาศ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ก.พ.62 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามงานของสหกรณ์ ผลการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดย มีนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มาติดตามงานของสหกรณ์ ผลการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และความคืบหน้าของนโยบายต่างๆ ว่ามีข้อติดขัดในเรื่องใดบ้าง สหกรณ์ในวันนี้ไม่ได้แค่แหล่งเงินทุน แต่สมาชิกสหกรณ์เป็นนิติบุคคลของตนเอง สหกรณ์จะมีระบบที่จะให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอีกหนึ่งปัญหาในขณะนี้ที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน คือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำชับให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือสมาชิกลดการเผาอ้อย เผาตอซัง เผาหญ้า ในช่วงนี้ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และได้ขอความร่วมมือ สหกรณ์บริการ จำนวน 62 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสหกรณ์ ที่ให้บริการรถสาธารณะ รถแท็กซี่ มีสมาชิกเป็นคนขับรถจำนวน 55,094 คน ขอให้นำรถที่มีความพร้อม สภาพดีให้บริการ ห้ามเอารถที่มีควันดำมาใช้อย่างเด็ดขาด หากเห็นว่าสมาชิก มีรถยนต์ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการปล่อยควันเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก็ขอให้พิจารณา ในเรื่องเงินทุนเพื่อให้สมาชิกสามารถซื้อรถคันใหม่ มาให้บริการได้

Visitors: 75,802