ชีวิตคิดบวก เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สัมภาษณ์คอลัมน์ “ focus ชีวิต คิดบวก ”กำนันพัชรี แก้วน้อย

สำหรับคอลัมน์ “ focus ชีวิต คิดบวก ” ฉบับนี้ เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับสตรีที่เป็นผู้นำชุมชนท่านหนึ่ง ซึ่งมีชีวิตที่คิดบวก คิดดี ประสบความสำเร็จในชีวิตที่สามารถนำมายึดหลักปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคนที่ดิ้นรนต่อสู้กับปัญหารอบด้านและไม่ย่อท้อต่อสู้กับอุปสรรค นั่นก็คือนางพัชรี แก้วน้อย หรือ ชาวบ้านตำบลบางเมืองรู้จักกันเป็นอย่างดีในนามของ กำนันพัชรี หรือ กำนันตุ่ม แก้วน้อย ซึ่งกำนันพัชรี ได้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กตนเองนั้น เกิดจากครอบครัวที่อยากจนเป็นชาว จ.ชัยภูมิ โดยกำเนิด ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา มีพี่น้องรวมทั้งสิ้น 8 คนด้วยกัน
ก็มีความยากจนแร้นแค้นพอสมควร ได้รับการศึกษา ในระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 ในสมัยนั้นและก็ไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ พร้อมทั้งได้เสียสละให้น้องๆได้รับการศึกษา กำนันพัชรี จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯและได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และก้าวเข้าสู่ชีวิตของสาวฉันทนา หรือสาวโรงงานทอผ้า นั่นเอง แต่ด้วยความลำบากยากจน จึงจำต้องอดทนต่อการใช้ชีวิตและยังต้องประหยัดอดออมเพื่อที่จะนำเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทในสมัยสาวๆนั้นส่งไปให้แม่เพื่อดูแลน้องๆให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานพอสมควร ชีวิตของกำนันพัชรี แก้วน้อย ก็ได้พบเจอกับนายยงยุทธ แก้วน้อย อดีตกำนันตำบลบางเมือง เมื่อ 20 ปีกว่าที่ผ่านมา ในขณะนั้นนายยงยุทธ แก้วน้อย ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา กำนันพัชรี แก้วน้อย ก็ได้ช่วยเหลือสนับสนุน การทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกับสามีมาโดยตลอด จนกระทั่งได้พ้นสภาพจากสาวโรงงาน จึงได้เดินตามรอยอุดมการณ์ ช่วยงานสังคมของสามีอย่างเต็มที่ และสามารถเรียนรู้การทำหน้าที่ การช่วยเหลือดูแล ประชาชนในชุมชน เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการสนองนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำนุบำรุงสุข จัดตั้งกลุ่ม อสม . จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ชุมชน หรือแม้ด้านการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในชุมชนเอง ผลักดันแก้ปัญหาและเฝ้าการแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุขต่างๆที่นำภัยร้ายมาสู่บุตร-หลาน ของพี่น้องประชาชน และแน่นอนที่การทำงานด้านสังคมย่อมจะต้องเกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทำงาน ถึงแม้ว่า การช่วยเหลือด้านต่างๆ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย กำนันพัชรี แก้วน้อย ก็ได้รับเกียรติให้เข้าไปมีส่วนร่วมและรับภาระภาษีสังคมอยู่ไม่น้อย อีกทั้งการทำหน้าที่ร่วมกับสามีนั้น ตนเองและสามีก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นแต่อย่างใด แต่ก็มีกำลังใจที่จะคอยช่วยเหลือชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นเมื่อนายยงยุทธ แก้วน้อย สามี ได้หมดวาระเกษียณอายุลง พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนนางพัชรี แก้วน้อย ได้รับการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ของตำบลบางเมือง ให้ทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็น กำนันหญิงคนแรก ของตำบลบางเมือง โดยที่นางพัชรี แก้วน้อย ไม่ได้คาดหวังว่าตนเองจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ เนื่องจากตนเอง เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งอีกทั้งยังมีคำพูดที่เสียดทานไม่น้อย แต่ด้วยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้การทำงานจากสามี และกำลังใจจากชาวบ้านที่คอยให้กำลังใจสนับสนุน จึงทำให้ความคิดความตั้งใจ ของนางพัชรี ที่คิดบวก คิดดี ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท ต่อการดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน พยายามที่จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและพัฒนาตนเองจนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก มศว.
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ คิดดี คิดบวก อยู่ตลอดเวลา เพื่อลบคำสบประมาทว่าเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งจะทำหน้าที่กำนันตำบลได้ดีเพียงใด จึงพิสูจน์ตัวเองให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามก็สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ผู้ชาย และด้วยความเป็นผู้หญิงซึ่งมีความละเอียดอ่อน จึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงปัญหาของชาวบ้านได้อย่างทั่วถึง รู้ซึ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน จึงได้ประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จนมาสู่ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อสม. พยายามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เล็ดรอดเข้ามาสู่ชุมชน
โดยการประสานงาน จากทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับการรักษาบรรเทาอย่างถูกวิธี การแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของชาวบ้านโดยการเข้าสำรวจชุมชน นำเสนองบประมาณเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้กองทุนหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาการว่างงานของชาวบ้าน การอบรมจัดฝึกอาชีพ การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือน และนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด เพื่อให้ชาวบ้านที่ว่างงานได้มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว ตลอดจนการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP การฝึกอาชีพ การทำอาหาร
การทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆและล่าสุดได้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ห่อบรรจุเหรียญสำหรับใช้งานอุปสมบท ไข่เค็ม พิมเสนน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ตะไคร้ไล่ยุง พรมเช็ดเท้าและอีกมากมาย จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านชุมชน โดยกำนัน พัชรี แก้วน้อย ยังรับตำแหน่งเป็นประธานสตรีชุมชนและได้จัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีคุณภาพให้กับประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนภาครัฐที่ช่วยเหลือชุมชนให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้สร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ประชารัฐ เพื่อออกจำหน่ายเป็นรายได้สวัสดิการกองทุนที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
สำหรับด้านการศึกษานั้น ก็ยังได้ผลักดันส่งเสริมให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งได้ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงได้สนับสนุนให้เข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนของชุมชนใกล้บ้าน ที่เข้าระบบเรียนฟรี ของรัฐบาล เนื่องจากได้มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ยากจนของชุมชน หวั่นเกรงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับภาระ ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา อีกด้วย ในส่วนตัวแล้วนางพัชรี แก้วน้อย กำนันตำบลบางเมือง ได้มีความภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ ถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่กำนัน ปกครองลูกบ้าน อย่างเหน็ดเหนื่อยก็ตาม แต่ก็มีความสุข ที่ได้เห็นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รักและสามัคคีกัน ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยอยู่ให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้น
เป็นแบบอย่างให้กับคนที่คิดลบ คิดท้อแท้ใจ คิดสิ้นหวังในชีวิตความเป็นอยู่ ให้กลับมาคิดดี คิดบวก ฟันฝ่าอุปสรรค ได้รับคำปรึกษาจาก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างตรงจุดถูกวิธี กำนันพัชรี แก้วน้อย ยังบอกอีกว่า “ คนเราเมื่อเกิดมาในชีวิตหนึ่ง อย่าไปคิดย่อท้อต่อชีวิต ให้คิดดี คิดบวกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาใด เมื่อเราคิดดี คิดบวก แล้วจงรีบลงมือทำ จึงจะประสบความสำเร็จ ” นี่แหล่ะคือบุคคลตัวอย่าง “ ชีวิตคิดบวก” ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจนไม่ต่างอะไรกับคนอีกหลายๆคนที่ยังมีความยากจนอยู่ แต่ด้วยความมั่งมุ่นตั้งใจต่อสู้ ถึงแม้จะต้องใช้เวลาและโอกาสก็ตาม แต่การใช้ “ ชีวิต คิดบวก ” ก็ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่ยากครับ

ยืนยง ขุมทองกระจ่าง รายงาน

Visitors: 75,802