กระทรวงเกษตรเปิดงานกาแฟอาเซียนครั้งที่1

กระทรวงเกษตรเปิดงานกาแฟอาเซียนครั้งที่1
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 กพ.62 นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN1 Coffee Industry Development Conference: 1st ACID) โดยมีนายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดงาน. มีตัวแทน จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. และมีกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดต่างๆ ร่วมงาน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
สำหรับประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN1 Coffee Industry Development Conference: 1st ACID)เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วนในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลาย เช่นการพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ การประชุมทางวิชาการงานแสดงสินค้า การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชียน เที่ยวชมไร่กาแฟ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-17กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย

Visitors: 76,054