เกษตรระนองนำผู้นำเกษตรกรดูงานศูนย์กาแฟล้านนา

เกษตรระนองนำผู้นำเกษตรกรดูงานศูนย์กาแฟล้านนา ม.เชียงใหม่
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 15 ก.พ.62 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง นายชยุต เลียนกาญจนากร เกษตรอำเภอเมืองระนอง รักษาการหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายก่อพงศ์ จิตพรหม ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟคุณภาพ จ.ระนอง ได้นำคณะผู้นำเกษตรกร จาก จ.ระนอง เข้าศึกษา ดูงานที่ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายนเรศ ปินตาเลิศ หัวหน้าหน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับ (LTCH) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะที่เข้ามาดูงาน
สำหรับศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee Development Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนา เพื่อใช้เป็นส่วนงานที่ให้การสนับสนุนและให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและกลุ่มคนด้านกาแฟในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟอะราบิกาของเครือข่ายกาแฟภาคเหนือตอนบน 1 แบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลต้นกล้า การเพาะ การปลูก การดูแลรักษา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป รวมถึงการจัดธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร และยังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการขาย ถูกนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรในการอบรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาฯ นอกจากนั้น ยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาการคั่ว ชง ชิม ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพกาแฟในระดับสากล เพื่อสร้างอัตลักษณ์กาแฟล้านนา เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชารัฐ

Visitors: 77,955