ดูงานปลูกกาแฟ


สมาคมพืชสวนนำเกษตรกรขึ้นดอยดูงานการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง
เมื่อเวลา 10.00 นวันที่ 16ก.พ.2562 นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง นายชยุต เลียนกาญจนากร เกษตรอำเภอเมืองระนอง รักษาการหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายก่อพงศ์ จิตพรหม ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟคุณภาพ จ.ระนอง พร้อมคณะผู้นำเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟในประเทศไทย และเครือข่ายกาแฟ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เข้าศึกษาดูงาน การปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) โดยมีนายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
สำหรับศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการใช้ท้องทุ่งแห่งนี้ เป็นสถานที่ทดลองและขยายพันธุ์พืชบนที่สูง เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่เกษตรกรบนที่สูง และเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไป ชมความสวยงามแห่ง แปลงไม้ ผลเมืองหนาวที่จะพากันออกดอกบานสะพรั่งดูสดใส ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ แนคตารีน หรือสตรอว์เบอร์รี่ หรือเดินชม ศึกษาแปลงทดลองการเกษตรภายในศูนย์ฯ ที่จะมีเจ้าหน้าที่นำชมตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีจุดน่าสนใจต่างๆ ได้แก่ แปลงไม้ผล เมืองหนาว แปลงกาแฟ โรงกะเทาะเปลือกกาแฟ และแปลงทดสอบพันธุ์แมคคาเดเมีย สัมผัสความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ที่ออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มต้น ทำให้ดอยขุนวางกลายเป็นสีชมพูไปทั้งดอย ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมกราคม เทือกเขาดอยอินทนนท์ อันเป็นแหล่งดูนก ที่สำคัญของเมืองไทย

Visitors: 76,097