รพ.ไทยนครินทร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2

 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง) ในงาน “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วน คือ1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาลผู้ร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลจะมีทั้งบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ และรวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาลฯ

Visitors: 76,098