โรงไฟฟ้าพระนครใต้จิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยในช่วงแรกจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี โดยมีหน่วยงานในตำบลบางโปรงร่วมถวายพานพุ่มทองพุ่มเงิน และนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวบทอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมนำผู้ร่วมงานกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นมีพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายอดิศักดิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง และหน่วยงานพร้อมประชาชนตำบลบางโปรง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่ กวาดและล้างถนนหน้าประตู 1 รฟต. ไปจนถึงบางโปรงซอย 16 ตลาดนัดบางโปรง และลานวัดบางโปรง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า รร.วัดบางโปรง โยนอีเอ็มบอล เทอีเอ็มน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมกับแจกกล้าไม้ให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง โรงเรียน วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมทั้งประชาชนตำบลบางโปรง ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Visitors: 51,894