โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับรางวัล “Excellent Check Up Awards”

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับรางวัล “Excellent Check Up Awards” ในงาน “Allianz Ayudhya Service Awards 2018”ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (ราชดำริ) วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศด้านการบริการให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด ซึ่งมีโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ จำนวน 450 แห่งทั่วประเทศ รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาลฯ

Visitors: 75,802