เปิดงาน“กิ๋นข้าวแลง แยงดอกทุเรียน”สุดฟิน

เปิดงาน“กิ๋นข้าวแลง แยงดอกทุเรียน”สุดฟินถ้ากินทุเรียนแพร่อร่อยจนต้องจองตั้งแต่ออกดอก
เมื่อเร็วนี้ที่ สวนทุเรียน นายสงบ ธรรมณี หมู่ที่ 7 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ. แพร่ เป็นประธานเปิดงาน“กิ๋นข้าวแลง แยงดอกทุเรียน” มีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และแกนนำเกษตรกร มาร่วมงาน กลางสวนธุเรียน
โดยนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จ.แพร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 324 ราย พื้นที่ทั้งหมด 1,475 ไร่ พื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่อ.เมืองแพร่ อ.สูงเม่น อ.ลอง อ.เด่นชัย และอ.วังชิ้น โดยเฉพาะในอ.วังชิ้น เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพื้นเมืองที่มีอายุ ร่วม 100 ปี พื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ที่มีสายแร่ทองคำไหลผ่าน ครอบคลุมพื้นที่ต.แม่เกิ๋ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต.แม่ป้าก หมู่ที่ 4 , 5 , 8 และ 9 เกษตรกร 214 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดประมาณ 520 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 390 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อไร่ มีการจำหน่ายทุเรียนรวม 292 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดกว่า 29 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตทุการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จะได้ดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยให้มีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP และดำเนินการขอ GI ทุเรียนสายแร่ทองคำร่วมกับ BEDO เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจ.แพร่สามารถแข่งขันกับผู้ปลูกทุเรียนทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักทุเรียนของจ.แพร่ สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดแพร่ จึงได้งาน กิ๋นข้าวแลง แยงดอกทุเรียนขึ้นดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคได้สั่งจองทุเรียนแพร่ตั้งแต่เพิ่งออกดอก

Visitors: 76,163