พิธีตักน้ำ

ผู้ว่าปากน้ำเป็นประธานตักน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำประกอบพิธีน้ำอภิเษก

           เมื่อเวลา 11.52 น วันที่ 6  เมษายน 2562  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ก่อนที่จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ตักมาจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นรถบุษบกที่ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดแห่ไปยังวัดพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภายในพระอุโบสถ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

           สำหรับองค์พระสมุทรเจดีย์ กลางน้ำนั้นเป็นปูชนียสถานและศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการ เดิมเป็นพระเจดีย์กลางน้ำฝั่งตะวันตกของแม่เจ้าพระยา ต่อมาพื้นดินรอบเกาะตื้นเขินขึ้นมา กลายเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับชายฝั่ง จึงกลายเป็นพระเจดีย์กลางน้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามเพื่อเป็นศาสนสถานอันเป็นพระมหาเจดีย์คู่เมืองสมุทรปราการ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านหน้าพระสมุทรเจดีย์ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดที่ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีสำคัญ ๆ และในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกครั้งนี้ด้วย

Visitors: 76,163