แห่ธิดาช้าง ปี 62

อบต.บางน้ำผึ้งจัดงานตักบาตรน้ำผึ้งตอนเย็นพร้อมขบวนแห่ธิดาช้างยิ่งใหญ่

            อบต.บางน้ำผึ้งจัดขบวนแห่ธิดาช้างยิ่งใหญ่พร้อมนิมนต์พระสงฆ์สามเณรกว่า 100 รูปเดินบิณฑบาทโดยมีประชาชนนำน้ำผึ้งมาใส่บาตรตลอดสองข้างทาง

             เมื่อช่วงเย็นวันนี้(วันที่ 14 เมษายน 2562) นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ ประธานปล่อยขบวนแห่ธิดาช้างบางน้ำผึ้ง ในประเพณีสงกรานต์บางน้ำผึ้ง วิถีไทย วิถีพุทธโดยมีคุณบุณยานุช วรรณยิ่ง ผ.อ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ร่วมเปิดงานปล่อยขบวนแห่ธิดาช้างบางน้ำผึ้ง โดยตั้งขบวนแห่จากวัดบางน้ำผึ้ง(นอก) มายังวัดบางน้ำผึ้งใน    ภายในงานได้มีวงดุริยางค์ ขบวนแห่รถบุปผาชาติ ขบวนแห่ธิดาช้าง ขบวนสามล้อถีบ  และพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งสามเณรกว่า 100 รูป เดินบิณฑบาท โดยมีประชาชน ทั้งสองข้างทางนำน้ำผึ้งมาใส่บาตร ซึ่งถือเป็นประเพณี การใส่บาตรน้ำผึ้งและยาเวชภัณฑ์ ตอนเย็น แห่งเดียวในประเทศไทย โดยธิดาช้าง หรือสาวประเภทสองที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม ที่ผ่านการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะนำผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการประกวดธิดาช้างมาร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์ และแห่ธิดาช้าง โดยตลอดสองข้างทางจะมีประชาชนมารอใส่บาตรน้ำผึ้งจากพระภิกษุสงฆ์และ เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน และร่วมถ่ายรูปกับธิดาช้างกันทุกปี    ด้านนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง กล่าวว่า งานสงกรานต์บางน้ำผึ้ง ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ภายใต้ชื่องาน "สงกรานต์บางน้ำผึ้ง  วิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดความรักความผูกพัน และความสามัคคีของคนในชุมชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกด้วย

 

Visitors: 75,807