โรงพยาบาลพระรามเก้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด ได้จัด “การประชุมสามัญประจำปี 2562” เพื่อรายงาน ผลประกอบการประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายบรรพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ         บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรายงานผลประกอบการ ณ ห้องประชุมจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

Visitors: 76,159