โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาลงนามความร่วมมือ 4 สถาบัน

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาลงนามข้อตกลง 4 สถาบัน

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษากับ 4 สถาบัน ด้านการศึกษา และสุขภาพ

     ที่ห้องประชุม ชั้น5 เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา กับ 4 สถาบัน ด้านการศึกษา และสุขภาพ   ก่อนเริ่มการประชุม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และคณะเครือข่ายชมรมผู้ปกครองของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2   จากนั้นดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เป็นประธานกกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งพูดคุยถึงแนวทาง และนโยบายการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา  จากนั้นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สมชาย ชูชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมพูดคุยกับคณะผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม ในหัวข้อ โรงเรียนแห่งนวัตกรรม ผู้นำพหุปัญญา   และในการประชุมครั้งนี้ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา กับ 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, สถาบันวิจัยการเรียนรู้, โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ, และศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง  หลังจากการร่วมลงนามความร่วมมือแล้วตัวแทนจากทั้ง4สถาบัน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสถาบันการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  ด็อกเตอร์ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ได้กล่าวในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้  ไมโครคอนโทรลเลอร์, นายประกาศิต ยังคง ประธานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลแพรกษา กล่าวในหัวข้อ ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ ,  นางอรัญญา พิสุทธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา กล่าวในหัวข้อ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และแนวทางพัฒนาผู้เรียน ผลการพัฒนาโรงเรียนฯ , ตลอดจนนายกำธร ศรีหะทัย ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวในหัวข้อ การให้ความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองจะส่งผลดีในการจัดการศึกษาของบุตร.

Visitors: 75,807