ท.ต.แพรกษา รับมอบแท่งคอนกรีตสำเร็จรูป

นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับมอบแท่งคอนกรีตสำเร็จรูป จากบริษัท ทัสโก้ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด จำนวน 300 แท่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,300,000 บาท เพื่อให้เทศบาลฯ ใช้ในการแบ่งช่องจราจรในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

Visitors: 76,098