โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ขอต้อนรับคุณครูณรงค์ ฉันท์ศิริพันธ์ุ ครูพิเศษวิชาพลศึกษา

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณะครูโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขอต้อนรับคุณครูณรงค์ ฉันท์ศิริพันธ์ุ ครูพิเศษวิชาพลศึกษา(วิชาเพิ่มเติมบังคับ)เทควันโด ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวิชาชุมนุมเทควันโด ด้วยความยินดียิ่ง

Visitors: 75,807