ชมรมธุรกิจปากน้ำจัดสัมมนายกระดับมาตรฐานต่างด้าว

  ชมรมธุรกิจปากน้ำจัดสัมมนายกระดับมาตรฐานต่างด้าว
ที่ห้องประชุมเทศบาลแพรกษา นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนายกระดับมาตรฐานการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสมศักดิ์ ยศประยุงศักดิ์ เลขาชมรมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายสมคิด รุ่งเรือง ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมุทรปราการ นายมนัส โกศล โฆษกกรรมธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน สภานิติบัญญัติ นายสนธยา กาลาศรี ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียติ
นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าว่า ปัจจุบันกฎหมายแรงงาน จะมีการออกกฎบังคับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเข้มข้นขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ถูกยกระดับในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังการสัมมนาในหัวข้อยกระดับมาตรฐานการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการที่ทางชมรมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมุทรปราการจัดขึ้น ถือว่ามีประโยชน์มากในการเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่จะใช้ในปี 2563 ได้เข้าใจและปรับตัวในการจ้างงาน และหวังว่าผู้เข้าอบรมสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับ ความรู้จากวิทยากร จากกระทรวงแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปใช้ในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย
ด้าน นายสมศักดิ์ ยศประยุงศักดิ์ เลขาชมรมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยในสภาวะ การแข่งขันด้านธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอัตราค่าจ้างแรงงานมีการปรับขึ้นทุกปีแรงงานที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ในปัจจุบันหลายบริษัทเลือกใช้แรงงานต่างด้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศและที่อยู่ในประเทศจนมีการออกกฎหมายบังคับใช้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผิดชอบด้านการดูแลทรัพยากรบุคคลแต่ละองค์กรหน่วยงานและสถานประกอบการต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุค 4.0 อย่างจริงจังดังนั้นทางรัฐบาลไทยจึงได้ให้ความสำคัญด้านป้องกันและปราบปรามที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมุทรปราการได้ให้ความสำคัญเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวจึงจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจข้อบังคับและกฎหมายต่างๆในการจ้างแรงงานต่างด้าว MOU อย่างไม่ผิดกฎหมายต่อไป

Visitors: 76,055