สหกรณ์ปากน้ำจับมือสหกรณ์ตราดทำMOUนำผลไม้จากเกษตรกรขายผู้บริโภคโดยตรง

สหกรณ์ปากน้ำจับมือสหกรณ์ตราดทำMOUนำผลไม้จากเกษตรกรขายผู้บริโภคโดยตรง
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้จังหวัดตราด โดยนายไพโรจน์ อิงชำนิ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่จำกัด กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายสัญญา ลำเจียกเทศ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด
นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการตลาด การบริโภคผลไม้และการสนับสนุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ของสหกรณ์ผู้ผลิต กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพโดยการกระตุ้นและส่งเสริมการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจระดับฐานรากของสังคม ที่มุ่งหวังนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในระบบสหกรณ์จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลผลิต การเกษตรคุณภาพของสหกรณ์รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสหกรณ์ได้ในที่สุด พร้อมทั้งนำนโยบายของรัฐบาลผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยง พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจการนำผลิตภัณฑ์ และบริการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค การผนึกกำลังระหว่างพันธมิตรธุรกิจเพื่อส่งต่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
นายนรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า การเชื่อมโยงดังกล่าวยังได้ประโยชน์กับผู้ผลิตและผู้บริโภค คือเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน ได้มีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนผู้บริโภค ใน จ.สมุทรปราการ ที่ส่วนใหญ่ จะเป็นคนทำงานในภาคอุสาหกรรม ก็จะได้ซื้อผลไม้ที่สดใหม่ คุณภาพดี ราคาไม่แพง

Visitors: 77,955