นายอำเภอเชียงแสนลงพื้นที่ช่วยเหลือสำนักสงฆ์บุญพาเจริญวรารามถูกพายุกระหน่ำ

นายอำเภอเชียงแสนลงพื้นที่ช่วยเหลือสำนักสงฆ์บุญพาเจริญวรารามถูกพายุกระหน่ำ

       จากกรณีที่สำนักสงฆ์บุญพาเจริญวราราม(ม่อนต้นต้อง) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุลูกที่ 3 ส่งผลให้ทั้งกุฏิพระ ศาลา และป้ายต่างๆได้รับความเสียหาย เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้ความช่วยเหลือนั้น

          ต่อมาเมื่อช่วงสายวันนี้ (30  พฤษภาคม2562)  นายประสงค์  หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน  เมื่อทราบข่าวว่ากุฎิพระได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทำให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความเดือดร้อน จากพายุ จึง ได้มอบหมายให้นายวิษณุพงศ์  วรภัทรธำรง  ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเชียงแสน  ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวาตภัย พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ เข้ามาดูแล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ก็ถือเป็นเหตุเร่งด่วน ที่สามารถหาทางบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ 

          ขณะที่ ร.อ.โกมินทร์..บุญภา.ผ.บ.ร้อย.ทพ3103ได้นำทหารกองร้อย ทพ 3103 ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ถึงแม้จะไม่มีงบประมาณ ก็ใช้แรงกาย แรงใจ ขอสนับสนุนผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือ เพื่อหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฏิพระที่พังชำรุดเสียหาย รวมทั้งโรงครัว ศาลา ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักช่วยแบกไม้ ขนไม้ และทำทุกอย่างเท่าที่จะให้ความช่วยเหลือได้

         ด้านพระอาจารย์เมธวัจน์((บารมี 10ทิศ)กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือ เข้ามาดูแลความเดือดร้อน รวมทั้งผู้ใหญ่โสภา  สินธุชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ที่ร่วมสบทบหากระเบื้องหลังคา มาช่วยเหลือและผู้ใจบุญทุกท่าน  เนื่องจากผลกระทบจากพายุครั้งนี้ ทางวัดได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้ 

         

Visitors: 76,095