ส.ส.สมุทรปราการเขต2เป็นคนกลางเครียร์ปัญหาผลกระทบน้ำเสียระหว่างผู้ประกอบการกับร้านอาหาร

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.เขต2 สมุทรปราการเป็นคนกลาง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างผู้ร้อง ร้านครัวแม่คุณ ร้านชาบู กับบริษัท เอกชน ที่นำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อน้ำทำให้ส่งกลิ่นเหม็น พร้อมเซ็น MOU ร่วมกันเพื่อแสดงความรับผิดชอบหาทางออกร่วมกันทำให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

        ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาตำบลแพรกษา ต.แพรกษาอ.เมืองสมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.เขต2สมุทรปราการในฐานะเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นคนกลาง เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการร้องเรียน ระหว่างผู้ร้อง ร้านครัวแม่คุณ ร้านชาบู กับ บริษัท เอกชน ที่นำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อน้ำทำให้ส่งกลิ่นเหม็น โดยผู้ร้อง ร้านครัวแม่คุณ รายที่ 1 และร้านชาบู รายที่ 2 ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 224 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ได้ร้องว่า มีการพบว่าพื้นที่ข้างเคียงได้นำขยะมูลฝอยมาถมที่ดินซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น โดยมี บริษัท เอกชน ทำให้น้ำเน่าเสียรบกวน และมีมูลฝอยลอยปะปนอยู่ในน้ำ       โดย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 สมุทรปราการ ได้เจรจาไกล่เกลี่ย โดยให้ผู้ถูกร้อง คือ บริษัท เอกชน นำขยะมูลฝอยที่ปะปนและลอยอยู่ในสระน้ำขึ้นมากำจัดหรือทำลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กับเป็นสภาพปกติเหมือนเดิม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน พร้อมจ่ายเงินชดเชยค้าเสียหาย ให้กับผู้ร้อง ร้านครัวแม่คุณ และร้านชาบู รายละ 150,000 บาท พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร พร้อมด้วยตัวแทนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และตัวแทน บริษัท เอกชน ร่วมเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง

Visitors: 76,056