เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

กำนันชาตรี อยู่วัฒนะ กำนันตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผุดไอเดีย เปลี่ยนขยะเป็นบุญ โดยให้ชาวบ้านรวบรวมขยะมาแล้วจะมีรถไปขนเพื่อนำขยะไปขาย โดยมอบเงินและสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ภายในเขตตำบลเทพารักษ์ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี และได้บุญกันทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนที่ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงต่อไป

Visitors: 76,888