โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากโดยได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 62,000 ซีซี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20มิถุนายน2562 ณ บริเวณชั้น G

Visitors: 76,055