โปรม็อพส์ปลูกฝังเยาวชนนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมอบ รร. เฉลิมมณีฉาย

โปรม็อพส์ปลูกฝังเยาวชนนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมอบ รร. เฉลิมมณีฉาย
ที่ โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร นายอุกฤษฎ์ เอี่ยมพงษ์ ผู้บริหารบริษัทโปรม็อพส์ จํากัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ ด.ญ.ปรางวิมล มะลิวัลย์ อายุ 10 ปีนักเรียนชั้น ป. 5 รร.เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน พร้อมกับมอบอุปกรณ์ การทำความสะอาด และน้ำยาทำความสะอาด ให้กับน.ส.อราคิน ส่งเมือง ผอ.รร เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร. นำไป ใช้ในการทำความสะอาดห้องเรียน
นายอุกฤษฎ์ เอี่ยมพงษ์ ผู้บริหารบริษัทโปรม็อพส์ จํากัด กล่าวว่า บริษัทโปรม็อพส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน จ.สมุทรปราการ ให้บริการรับทำความสะอาด มีแม่บ้านประจำอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะ นิคมอุสาหกรรมบางพลี นิคมอุสาหกรรมบางปู นิคมอุสาหกรรมบางกอกฟรีโซน จึงได้ทำกิจกรรมนำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาทำความสะอาด ไม้ม็อบ ไม้กวาด ที่ตกผง ที่รีดน้ำ เป็นต้น มอบให้กับ รร.เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้. เยาวชน รู้จักทำความโดยเริ่มจากที่ โรงเรียน เด็กจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่บ้าน การทำความสะอาจจะทำให้ ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค อีกทั้งจะดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อเด็กโตขึ้น ก็จะเป็นนิสัยในการรักความสะอาด จะทำงาน หรือจะอยู่ที่ไหนก็จำเป็นต้องดูแลความสะอาดที่เราอยู่ทั้งสิ้น รร.เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร เป็นโรงเรียนรัฐบาล ขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ใน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทางบริษัทโปรม็อพส์ จึงเลือกที่จะทำกิจกรรมที่ รร.ดังกล่าว

Visitors: 75,807