อัญเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสมุทรปราการ
            เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวม 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยองคมนตรีได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ ไปกล่าวแก่ผู้ได้รับผลกระทบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานทุก ๆ วันและติดตามสถานการณ์ของประเทศรวมทั้งการทำงานของทุก ๆ ภาคส่วน ด้วย พระราชปณิธานแน่วแน่ตามพระปฐมบรมราชโองการ ในการสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นว่า เมื่อคืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงสุดจนทำให้เกิดน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร 3 ที่อยู่ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้คันดินกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างมีรอยแยก ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านพักของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 150 คน 40 หลังคาเรือน
สำหรับการแก้ไขเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 3 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องและได้นำกระสอบทรายยักษ์หรือ Bigbag และแผ่นเหล็ก Sheet Pile ตอกลงไปเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงบริเวณด้านหน้า โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ให้หมด และได้ทำการซ่อมแซมทำนบดินที่พังลงมาทำคันกั้นน้ำและใช้ถุงทรายยักษ์กั้นไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อรองรับน้ำทะเลที่จะหนุนในช่วงกลางคืนและขณะนี้ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยมีหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ จิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งช่วยซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านพักเจ้าหน้าที่และบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว 
จากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ที่ประสบอุทกภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร 3 ที่อยู่ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้รับการซ่อมแซมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

Visitors: 75,807