สืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตบางนา สืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีคุณสุวรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมถวายปัจจัยพร้อมยา - เวชภัณฑ์ ณ วัดบางนานอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

Visitors: 76,055