ขุนสมุทรโมเดล

ส.ส.สมุทรปราการร่วมผลักดัน "ขุนสมุทร โมเดล" แก้ปัญหาโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

          เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  และเขต2 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนสมุทร และผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนบ้านขุนสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการโดยร่วมผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ "ขุนสมุทร โมเดล"

          ด้านนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 นายยงยุทธ สุวรรณบุตรส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 และ นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ สส.สมุทรปราการ เขต6 สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง ผู้แทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนายพิริยะ โตสกุลวงศ์  รวมทั้ง นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รักษาการนายกอบจ.สมุทรปราการ ได้ร่วมประชุมหารือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2  รวมทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทร และผ.อ.จากโรงเรียนต่างๆ กรณีปัญหาการเรียน การสอน ของโรงเรียนบ้านขุนสมุทร          ด้านนายอัครวัฒน์ อัศวเหม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง เขต1และ2 เขต ซึ่งเราทราบปัญหามาโดยตลอดว่า โรงเรียนบ้านขุนสมุทรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขุนสมุทรจีนเนื่องจาก อยู่ติดกับวัดขุนสมุทรจีน เป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อย เพียง 6 คน มีครูเพียงคนเดียว จึงได้หาทางแก้ไขร่วมกัน เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัญหาต่างๆนั้นเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ปัจจุบันได้นำเด็กนักเรียนทั้ง 6 คน ไปเรียนที่โรงเรียนขุนสมุทรไทย ซึ่งการจราจรทางรถยนต์สามารถเข้าถึง ครูทุกคนก็พยายามทำให้เด็กนักเรียนทั้ง 6 คนได้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดี    โดยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ได้ร่างแผนและบูรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน เพื่อให้หมู่บ้านขุนสมุทรปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการและเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ด้วย ส่วนเรื่องงบประมาณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะต้องดูตามแผนงานว่า ตรงส่วนไหนจะสามารถนำงบประมาณมาช่วยได้  ส่วนเรื่องการยุบโรงเรียนขุนสมุทรจีนนั้นคงไม่มีการยุบแต่จะทำเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของการศึกษาร่วมผลักดันให้เป็น  "ขุนสมุทร โมเดล" และจะให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนโรงเรียนละ 1 วันอีกด้วย   ขณะที่ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส สมุทรปราการเขต 2 กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อม ฝั่งตะวันตก กับ ตะวันออก ของ อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้วยงบประมาณ 1,600 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่จาก กองทัพเรือ หากก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะนำความเจริญมาสู่พื้นที่ สามารถเดินทางไปยังบ้านขุนสมุทรจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น

          ส่วนความคืบหน้า หลังทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ข้อสรุป จากการประชุมหารือ ระหว่าง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ "ขุนสมุทร โมเดล" นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 เปิดเผยว่า มีการประเมินผล 1 สัปดาห์ หลังส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน ไปเรียนร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย โดยพบว่า นักเรียนได้รับการดูแลอย่างดี ผู้ปกครองมีความพอใจในระดับหนึ่ง จากนี้ ก็จะมีการต่อยอดรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งเป็น  2 ส่วนส่วนที่ 1   คือ การดูแลจัดส่ง เด็กนักเรียน 6 คน ไปเรียนที่ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย และส่วนที่ 2 ก็จะพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีน ให้เป็น แหล่งศึกษา เรียนรู้ เป็น โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยจะนำเด็กนักเรียนทั้ง  2 เขตการศึกษา ไปศึกษาหาความรู้ ก็จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

Visitors: 75,802