รพ.ไทยนครินทร์เยี่ยมชมเทคโนโลยี

โรงพยาบาลไทยนครินทร์โดย คุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาของโรงพยาบาลฯ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการประจำศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท (เครื่องอัลตราซาวนด์ TCD,CDUS) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3Tesla) และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Bi-Plane X-Ray System) ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจ สอบถามและรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจากแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Visitors: 77,957