สวนเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

                ชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน รอง กอ.รมน.จ.สป คณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลบางปูและจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีเปิดพร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไมัประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้หลากหลายพันธุ์เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความร่มรื่น ให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะเลือกสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกให้สวนหย่อม/สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเชื่อมโยงจังหวัดสมุทรปราการกับภาคตะวันออก และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ เมืองโบราณ วัดอโศการาม สถานตากอากาศบางปู เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดและอำเภอเมืองสมุทรปราการ

 

Visitors: 63,012