นักดับเพลิงรุ่นจิ๋ว

อบต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมนักดับเพลิงรุ่นจิ๋ว

Visitors: 63,010