ตำรวจบางพลีเปิดโครงการณรงค์ข้ามถนนในทางม้าลาย

ตำรวจบางพลีเปิดโครงการณรงค์ข้ามถนนในทางม้าลายสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 พ.ต.อ.สุรชัย   เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.โสภณ  มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.บางพลี สมุทรปราการ พร้อมข้าราชการตำรวจภูธรบางพลี ได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ข้ามถนนในทางม้าลาย ที่ข้าราชการตำรวจภูธรบางพลี พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณถนนเทพรักษ์ตรงข้ามตลาดกุนธร หมู่บ้านบางพลีนคร ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

          สำหรับโครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางม้าลาย ซึ่งเป็นนโยบายของตำรวจภูธรภาค 1 ที่ได้มุ่นเน้นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะประชาชนที่เดินข้ามถนนบนผิวการจราจร ซึ่งในแต่ละปีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนบนผิวการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบและไม่มีสัญญาลักษณ์ของทางม้าลาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากประชาชนในการข้ามถนน ตำรวจภูธรภาค 1 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้สั่งการณ์ให้ข้าราชการตำรวจในส่วนความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 1 เร่งดำเนินการแผนการรณรงค์ข้ามถนนในทางม้าลาย ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจภูธรบางพลี เป็นผู้ดำเนินการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในการข้ามถนน เร่งรณรงค์ส่งเสริมให้คนเดินเท้าและผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการขับขี่และการหยุดรถให้คนข้ามในทางม้าลาย เพื่อลดการสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน อันเกิดจากการข้ามถนนของคนเดินเท้า เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย มีวินัยด้านการจราจร และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรณรงค์และปฏิบัติการในรูปแบบทำให้เป็นรูปแบบ ในการรณรงค์ข้ามถนนในทางม้าลาย โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน

 

Visitors: 63,054