งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 จังหวัดรวมกว่า 40 ร้านค้า

งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 จังหวัดรวมกว่า 40 ร้านค้า

งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  งาน จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

                   ที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 นาย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล ภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย มี พัฒนาการจังหวัดยโสธร หัวส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่อยู่บริเวณภายในงาน    สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop  ทั้งจากกลุ่มจังหวัด ได้นำสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกได้รู้จักได้อย่างแพร่หลาย โดย สินค้าทั้งหมดภายในงาน มาจาก จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดโสธร รวมทั้งสิ้นกว่า 40 ร้านค้า

Visitors: 76,160