เกษตรปากน้ำเตือนภัยการระบาดด้วงหนวดยาว

เกษตรปากน้ำเตือนภัยการระบาดด้วงหนวดยาว
นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ให้หมั่นสำรวจแปลงมะม่วงและเฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วง ซึ่งการระบาดของแมลงชนิดนี้เกษตรกรจะไม่ทราบ เนื่องจากหนอนด้วงหนวดยาวทำลายภายใต้เปลือกของลำต้นที่ไม่สามารถสังเกตเห็นจากภายนอกได้ ตัวหนอนมีหัวสำน้ำตาล ลำตัวสีขาวยาวไม่มีขา ตัวเต็มวัยมีหนามแหลมอยู่ที่ด้านข้างของอกและที่ไหล่ ปีกแข็งคู่หน้ามีจุดสีเหลืองและแดงกระจายบนปีก มีจุดนูนดำอยู่ที่ฐานปีก หนอนเข้าดักแด้ในลำต้น และออกเป็นตัวเต็มวัย ลักษณะการทำลายตัวเมียวางไข่ในเวลากลางคืนโดยบินมาเกาะต้นมะม่วงและไต่หาตำแหน่งที่เหมาะสมตามลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ ตัวหนอนจะกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้านใน หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบต้น ขณะหนอนยังเล็กอยู่สังเกตแทบไม่เห็นร่องรอยการทำลาย แต่เมื่อหนอนโตขึ้นจะพบขุยไม้ละเอียดซึ่งเป็นมูลของหนอนบริเวณรอยทำลายจะสังเกตเห็นก็ต่อเมื่อหนอนโตและอาจเจาะเข้าเนื้อไม้ หรือกินควั่นรอบต้นมะม่วงแล้ว ซึ่งจะมีผลทำให้ท่อน้ำท่ออาหารถูกตัดทำลายเป็นเหตุให้มะม่วงเริ่มทรุดโทรม ใบร่วง และยืนต้นตายได้
นายอัครภูมิยังกล่าวอีกว่า การป้องกันกำจัด 1. หมั่นตรวจสวนเป็นประจำ โดยสังเกตรอยแผลจากการวางไข่และการทำลายของหนอนและเก็บทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาด 2. ลดจำนวนหนอนโดยกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาว โดยใช้ไฟส่องในช่วงเวลา 19.00-24.00 น.หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวมๆ รอบต้นเพื่อดักจับตัวเต็มวัยทำลายทิ้ง และ3. แหล่งที่มีการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น อิมิดาโคลพริด 10 % เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ อเซทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 30 กรัม หรือ ไธอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยใช้อัตราน้ำ 5 ลิตร/ต้น พ่นให้โชกเฉพาะบริเวณลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน ในแหล่งที่มีการระบาดรุนแรง อาจต้องพ่นสารทุกๆ 3 เดือน

Visitors: 76,163