รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนกระเบื้อง

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนกระเบื้อง

    เมื่อเร็วๆนี้ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง" จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้ทำการส่งเสริมให้นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่สมุทรปราการได้ปลูกไว้รับประทานเองและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม รายได้ประจำ โดยมี นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และนายจำนงค์ เพ็ชรประยูร เกษตรอำเภอบางพลีให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมโครงการ

            สำหรับ"โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง" จังหวัดสมุทรปราการ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารเคมีบนกระเบื้อง เกษตรกรมีองค์ความรู้การปลูกผักบนกระเบื้องโดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน     ทั้งนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้มีแปลงตัวอย่างนำร่องจำนวน 3 จุดประกอบด้วย กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ตลาดคุ้งบางกะเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี

Visitors: 76,095