Health Check Up โรงพยาบาลพระรามเก้า

Health Check Up โรงพยาบาลพระรามเก้า

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วยนายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระรามเก้า และคณะแพทย์ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกครั้งที่ 22 และได้เหรียญทองมาหลายรายการ เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย Health Check Up หลังจากเสร็จการแข่งขันโดยมี บรรจง เกษมธรรมนันทน์ นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมตรวจร่างกายพร้อมนักกีฬาจำนวน 57 ท่าน ณ บริเวณโถง ชั้น 2 โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเช้าวานนี้

Visitors: 76,055