เพราะเรามีรักเดียว (หัวใจ) เดียว

งาน Your Signature Heart Day เพราะเรามีรักเดียว (หัวใจ) เดียว
โรงพยาบาลพระรามเก้าเชิญชวนร่วมงาน “Your Signature Heart Day เพราะเรามีรักเดียว (หัวใจ) เดียว” เนื่องในวันหัวใจโลกที่ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพหัวใจให้มากขึ้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาหัวใจให้แข็งแรง แนะนำอาหารต้านทานโรคหัวใจโดยนักโภชนาการ  และโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อคนที่คุณรักในทุกช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 5,990 บาท อาทิ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  การตรวจวัดอัตราเสี่ยงโรคหัวใจ hs-CRP การตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ABI  พร้อมรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต โดยผลการตรวจวัดจะถูกส่งผ่านระบบTelemedicine จะทำงานเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อเก็บข้อมูลและส่งผลการตรวจไปยังแพทย์ผู้รักษา ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลพระรามเก้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact center 1270 หรือทางเว็บไซต์ www.praram9.com
Visitors: 76,163