ปศุสัตว์จับมือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์จับมือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดสมุทรปราการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 "World rabies Day 2019" ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.สมุทรปราการ นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 "World rabies Day 2019" ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนอย่างต่อเนื่อง โดยมี ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์.อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ร่วมเป็นเกียติ
นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 "World rabies Day 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และการควบคุมประชากรสุนัขและแมว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว, ให้บริการตรวจสุขภาพสุนัข-แมว, การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Visitors: 75,807