อบต.บางน้ำผึ้งนำร่องจัดโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้6ตำบล

อบต.บางน้ำผึ้งนำร่องจัดโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้6ตำบล

อบต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำร่อง ดึงภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งงบประมาณซ่อมแซมบ้านคนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง โดยจ้างแรงงานจากคนในท้องถิ่น และ เป็นพี่เลี้ยงขยายจากตำบลบางน้ำผึ้งไปอีก 5 ตำบล รวมเป็น 6 ตำบล ในคุ้งบางกะเจ้าอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

          นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ทางอบต.บางน้ำผึ้งได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง คนยากจน ไม่มีเงินปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำ รวมทั้งบ้านที่ยากจน และอยู่กันหลายคน บ้านชำรุดทรุดโทรม ใกล้จะพัง จึงอยากเข้าไปดูแลช่วยเหลือ โดยนำภาคีเครือข่ายต่างๆ ลงพื้นที่ดูบ้านผู้ยากไร้ว่าสภาพที่เห็นนั้น มีความยากจนจริงๆ จึงหางบประมาณช่วยเหลือ โดยไม่ได้ใช้งบของอบต.แต่อย่างใด   นายกอบต.บางน้ำผึ้งกล่าวว่า ทางอบต.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปบ้างแล้วในตำบลบางน้ำผึ้งและเตรียมขยายไปตำบลอื่นในเกาะกระเพาะหมู อำเภอพระประแดง ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตำบล รวมทั้ง ตำบลบางน้ำผึ้งด้วย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ติดเตียง มีชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงหน่วยงานท้องถิ่น ในแต่ละตำบลแต่อย่างใด  โดยจุดประสงค์หลักคือมาช่วยกันดูแลผู้ยากไร้ในชุมชน 6 ตำบลคุ้งบางกะเจ้าหรือที่เรียกว่าเกาะกระเพาะหมู ซึ่งเราจะหาผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือ ทำให้คนที่ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤต อัมพาต จะสามารถพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง สามารถเข้าห้องน้ำเวลาลูกหลานไม่อยู่ ซึ่งเราจะทำราวเดินเพื่อพยุงตัวเองให้เข้าห้องน้ำได้สะดวกขึ้น          นายสำเนาว์ รัศมิทัติ นายกอบต.บางน้ำผึ้ง ยังได้กล่าวอีกว่า การสำรวจบ้านผู้ยากไร้นั้น จะมีเจ้าหน้าที่ของอบต.และเจ้าหน้าที่ของผู้ที่จะมาร่วมโครงการ มาช่วยกันคัดเลือกว่า ใครที่ยากจนจริงๆก็จะเข้าไปช่วยเหลือ และให้ตัวแทนท้องถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ เช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมารับรองว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสมาชิกในบ้านกี่คนและมีความยากจนและได้รับความเดือดร้อนจริงๆ

          โดยใช้งบประมาณจากภาคเอกชน ด้วยการทำ csr กับภาคเอกชน ขณะนี้ได้เริ่มปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ในเขตอบต.บางน้ำผึ้งไปแล้ว จำนวน 4 หลัง และจะขยายไปตำบลอื่นไปเรื่อยๆ ตอนนี้เริ่มสำรวจที่ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ แล้ว คนไหนยากจน ไม่มีคนดูแล เป็นผู้ป่วยติดเตียง หากขาดอุปกรณ์อะไร ก็จะเสริมอุปกรณ์เพิ่มขึ้นให้ด้วย     โดยให้ภาคเอกชนนำงบประมาณมาซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพดี ให้ใหม่ ห้องน้ำสะอาด คานบ้านตรงไหนผุพัง ก็ซ่อมบ้านให้ด้วย โดยเน้นที่อยู่อาศัย รวมทั้งห้องน้ำ หากใครพบว่าบ้านไหนใน 6 ตำบลเกาะกระเพาะหมู อ.พระประแดง ประกอบด้วย ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกะเจ้า ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ ที่ชาวบ้านมีความยากจนจริงๆ ก็ให้แจ้งมาที่อบต.บางน้ำผึ้งได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงาน  โดยอบต.บางน้ำผึ้งจะเป็นพี่เลี้ยงของคนยากจน รวมทั้งคนด้อยโอกาส อีกด้วย  "ซึ่งเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนั้น มีหลายแห่งเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ บ้านมั่นคงการเคหะ และภาคเอกชนต่างๆ โดยหาช่างที่เป็นแรงงานในท้องถิ่นมาเป็นคนปรับปรุงซ่อมแซม ทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชน เชื่อว่าเป็นอบต.บางน้ำผึ้งเป็นอบต.แห่งแรกที่นำร่องเกี่ยวกับเรื่องนี้" นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง กล่าว

Visitors: 77,957