โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันมะเร็งเต้านมโลก

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันมะเร็งเต้านมโลก (World Breast Cancer Day 2019)พร้อมฟังการเสวนา “Save Life Save Organ” รู้ไว  มีโอกาสรักษาหายพบกับนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

o   การผ่าตัดเก็บเต้านมแบบสงวนเต้า

o   การรักษาด้วยยามุ่งเป้า

o   การรักษาด้วยการฉายแสงเต้านมแบบ 3D

ในงานพบกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

o   ตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ตรวจวัดความดันโลหิต วัดองค์ประกอบภายในร่างกาย)

o   สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากโมเดล โดยพยาบาลวิชาชีพ

o   รับบัตรกำนัลตรวจเต้านม โดยพยาบาลวิชาชีพ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด)

o   จำหน่ายโปรแกรมตรวจ Digital Mammogram with Breast Ultrasound 2,500 บาท

*ราคานี้เฉพาะวันที่ 5 ต.ค.62 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G และซื้อผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 5 ต.ค.62 จนถึงเวลา 24.00 น.เท่านั้น

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.ณ ลานกิจกรรม ชั้น G โรงพยาบาลไทยนครินทร์
สนใจสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ 0 2361 2727 หรือ 0 2361 2828

 

 

Visitors: 77,955