ร.พ.จุฬารัตน์3อินเตอร์จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก

ร.พ.จุฬารัตน์3อินเตอร์จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก

          นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ประธานเปิดกิจกรรมวันหัวใจโลก  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพหัวใจในชื่องาน"Step and Run forHeart 2019"ที่ห้องประชุมกมลกานคำ ชั้น7โรงพยาบาล จุฬำรัตน์ 3 อินเตอร์

        ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดจุฬารัตน์รพ3อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวในเขตภาคตะวันออกของ ประเทศไทย ที่มีศูนย์หัวใจครบวงจรและมีความพร้อมสูงสุดในการตรวจวินิจฉัย ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยภายใต้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกJCI สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกแขนงด้านโรคหัวใจ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ, ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก, สวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ปี2556 ถึงเดือนมิถุนายน2562 มีการทำฉีดสี สวนหัวใจและหลอดเลือด(PCI) จำนวนมากกว่า14,000 ราย, รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ(EPS)จำนวนมากกว่า700 ราย และผ่าตัด(ลิ้นหัวใจ,บายพาส (CABG) ให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากกว่า10,000 ราย

          และเนื่องในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันหัวใจโลกศูนย์หัวใจครบวงจร24 ชม.โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์จึงได้จัดงาน"World Heart Day & Heart Heroes ปี4" ขึ้นเพื่อสานพลังใจ...คนไทยหัวใจแข็งแรงและลดอัตราการศูนย์เสียด้วยการสร้างฮีโร่อช่วยชีวิตผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและเพื่อไหลเวียนกลับสู่สภาพเดินก่อนนำส่งโรงพยาบาลสำหรับกิจกรรมปีนี้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหั่นมาใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพหัวใจในชื่องาน"Step and Run forHeart 2019" ด้วยการเดินหรือวิ่งเพียงวันละนิดในทุกที่ทุกเวลาระยะทางจากการเดิน/วิ่งทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค ให้กับโครงการ10,000 ดวงใจเพื่อพ่อหลวงเมื่อจบโครงการทุกก้าวของคุณจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค"กิโลเมตรละ10 บาท " เป้าหมาย30 วัน คือ5,000 กิโลเมตรโดยผู้ร่วมโครงการสามารถส่งผลการเดินได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน – 20 ตุลาคม 2562

 

 

Visitors: 63,054