ผอ.เทคนิคราชสิทธารามนำนักศึกษาออกหน่วยตั้งจุดซ่อมสร้างช่วยชาวบ้านร้อยเอ็ดหลังน้ำลด

 ผอ.เทคนิคราชสิทธารามนำนักศึกษาออกหน่วยตั้งจุดซ่อมสร้างช่วยชาวบ้านร้อยเอ็ดหลังน้ำลด
ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม พร้อมด้วยคณะ ครู นักเรียน จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ตามโครงการจิตอาสา Fix it Center เพื่อร่วมกันช่วยฟื้นฟู เยียวยาชาวบ้าน ที่ถูกน้ำท่วม หลังระดับน้ำในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดลดลง โดยการ เข้าช่วยดูแลซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จมน้ำ เครื่องสูบน้ำ ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหาย และเปลี่ยนปลั๊กไฟ รวมถึงบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ที่ โรงเรียนบ้านชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้สำหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม (Fix it Center) ในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการออกให้บริการตั้งแต่น้ำท่วมเข้าพื้นที่ เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยการช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ จัดถุงยังชีพ ทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้ประชาชน จนถึงขณะนี้ ยังออกให้บริการในจุดต่างๆ เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำ ระบบไฟ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้าน พร้อมกันนี้การออกทำกิจกรรมซ่อมสร้างในชุมชนถือเป็นห้องเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะ การฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษา และเป็นการบ่มเพาะจิตอาสาให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่งด้วย

Visitors: 76,098