รพ.ไทยนครินทร์จัดงานวันเต้านมโลก

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดงานวันมะเร็งเต้านมโลก

 นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์โรคมะเร็งโฮลิสติค โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมวันมะเร็งเต้านมโลก ที่ชั้น1โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ การจัดโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม ขณะที่ผู้หญิงไทยมีความเสี่ยงหลายเรื่อง จากโรคภัยคุกคามของสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ และที่น่าเป็นห่วงคือ โรคมะเร็งเต้านมที่มีอัตรา ป่วยและตายสูงขึ้น การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การตรวจพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน และควรตรวจ mammogram with ultrasoundอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายในงานได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงนวัตกรรมในการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ จากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ การรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Visitors: 76,163