พิจิตรยกระดับตลาดเกษตรกรเพิ่มช่องทางการขายจากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรง

พิจิตรยกระดับตลาดเกษตรกรเพิ่มช่องทางการขายจากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรง
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่บริเวณพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัดพิจิตร สร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร บริเวณพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เพื่อยกระดับจากตลาดเกษตรกรเดิมที่ใช้บริเวณทางเท้าริมฟุตบาท หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการ และเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชน รวมถึงวางแผนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สด สะอาด และปลอดภัย สมกับคำว่า “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการจัดตลาดเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และตลาดแห่งนี้มีศักยภาพด้านสถานที่ตั้ง อยู่ภายในศูนย์ราชการ และใกล้ชุมชน ซึ่งการจัดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรดังกล่าว ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรได้แก่ Smart Farmer / Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแปลงใหญ่ รวมถึงสินค้าแปรรูป (OTOP) ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัย GAP อินทรีย์ อย. มผช. ต่อผู้บริโภค เกิดการพัฒนาเป็นตลาดเกษตรถาวร ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ยอดขายในวันนี้มีจำนวนถึง 305,753บาท นับว่ามีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดให้มีการแข่งขันส้มตำลีลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Visitors: 76,056