งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เมืองปากน้ำคึกคัก

 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดงานกาชาดและนมัสการองค์พระเจดีย์ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และหน้าองค์พระเจดีย์ ฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยภายในงานจะมีการออกร้านกาชาดของเหล่าชาดจังหวัด ฯ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ ให้ประชาชนชมฟรีทุกคืน

      สำหรับองค์พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชาวสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ

        การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กำหนดให้วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11   ของทุกปีเป็นวันเริ่มงาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยจะมีพิธีอัญเชิญผ้าแดงตั้งบนบุษบก แห่ไปรอบ ๆ ตัวเมืองปากน้ำ ก่อนอัญเชิญผ้าแดงลงเรือแห่ไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงอำเภอพระประแดง เพื่อให้ชาวอำเภอพระประแดงร่วมอนุโมทนา จากนั้นจึงอัญเชิญผ้าแดงกลับมาทำพิธีทักษิณาวรรตรอบองค์พระสมุทรเจดีย์และนำผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

Visitors: 63,013