สถานีตำรวจภูธรบางปู จัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 17 ต.ค.62 ที่ สถานีตำรวจภูธรบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล ผกก.สภ.บางปู นำข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรบางปู เคารพธงชาติ พรัอมอ่านสาส์น ผบ.ตร. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562. ซึ่งตรงกับวันทึ่ 17 ตุลาคม โดยขอให้ข้านาชการตำรวจทุกนายบฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และอุดมคติการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ และสดุดีจอมราชา

จากนั้น พ.ต.อ. อิทธิโชติ ไชยมงคล ผกก.สภ.บางปู ได้นำข้าราชการตำรวจภูธรบางปู ถวายเครื่องบูชากราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสถานีตำรวจภูธรบางปู ให้ปกป้องรักษาคุ้มภัย ครอบครัว และข้าราชการตำรวจ สภ.บางปู สำหรับกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ทางสถานีตำรวจภูธรบางปู ยังได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดราษฎร์บำรุง (ตาเจี่ย) จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทั้งนี้ ยังเป็นการทำบุญ เลี้ยงพระ เปิดศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สถานีตำรวจภูธรบางปู หลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย โดยมี นายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันต์ ประธาน กต.ตร.สภ.บางปู พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.บางปู และครอบครัว ตลอดจน คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บางปู ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.บางปูใหม่ ตัวแทนสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุุตสาหกรรมบางปู และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

Visitors: 76,098