โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัด โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อาทิการตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด การตรวจไขมันในเลือด และการถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI & MRA Brain สำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคเบาหวาน หรือผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ  เพื่อป้องกันการเกิดโรคก่อนที่จะมีความผิดปกติ ราคา 21,900 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Contact Center 1270 หรือ www.praram9.com

Visitors: 77,957