โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม Thainakarin InsureLove CSR ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม Thainakarin InsureLove CSR ครั้งที่ 4 ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์มอบเงิน สิ่งของบริจาค เลี้ยงอาหารว่าง รวมถึงสร้างความสุข รอยยิ้ม ด้วยเสียงเพลงให้กับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
ณ ที่พักฟื้นผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนระดับผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสุขใจ เมื่อวันศุกร์ที่
18 ตุลาคม2562

Visitors: 76,095