ทต.แพรกษาจัดแข่งกีฬาสากล

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยมี นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

          การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลแพรกษา ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศวัย ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้กีฬาพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้

Visitors: 76,054