สร้างสนง.บช.ทท.

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายธฤต  สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติพงศ์  กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันเป็นประธานวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว หลังใหม่  ภายในที่ดินราชพัสดุของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) ที่ได้มอบให้ตำรวจท่องเที่ยวก่อสร้างตัวอาคารของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว บนที่ดินกว่า 10 ไร่ เพื่อทดแทนอาคารกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหลังเก่า ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถช่วยเหลือและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่  เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รองรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยว และการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการให้บริการอำนวยการความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศไทย

          กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องมีอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยวเป็นของตนเอง เพื่อรองรับกำลังพลในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งอาคารกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหลังใหม่ เป็นอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ไร่ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับลาดกระบัง โดยใช้งบประมาณในการจัดสร้างจำนวน 451 ล้านบาท

          พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างที่ทำการของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเราได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างที่ทำการ และใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 300 วัน ที่ต้องของบประมาณมาก่อสร้างเนื่องจากที่ทำการหลังเก่าคับแคบ เนื่องจากเรายกฐานะมาจากกองบังคับการ มาเป็นกองบัญชาการ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นทำให้ที่ทำการเดิม ที่เป็นที่ทำการของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ไม่เพียงพอในการใช้งาน ก็เลยมีการของบประมาณไว้เพื่อการก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการในการดูแลตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

 

Visitors: 76,889